name type bottle abv country
Voli Voli Voli Orange Vanilla Fusion Voli Voli Voli Orange Vanilla Fusion Flavored Vodka Plastic 30%
Vox Vox Vodka Glass 40%
Zyr Zyr Vodka Glass 40%